Produktbeskrivelse

Brand er en alvorlig ting, som man skal tage seriøst. Derfor bør man søge en rigtig og sikker løsning med brandimprægnering af træ og træprodukter – dette kan Collstrop Anti Fire gennembrandimprægnet træ og krydsfiner sikre dig.

Træ i byggeriet vinder i stigende grad indpas. Dette skyldes blandt andet et ønske om at gøre byggeriet mere bæredygtigt og funktionelt.

Collstrop Anti Fire gennembrandimprægneret træ og krydsfiner er en farveløs imprægnering, der beskytter mod brand, men ikke mod skimmel, råd og svamp. Det er derfor vigtigt, at varen efter imprægnering opbevares og efterbehandles korrekt.

Collstrop Anti Fire anvender midlet X-FIRE, som er et uorganisk miljøtilpasset produkt. Collstrop Anti Fire behandet træ optager ikke mere fugt end ubehandlet træ.

Miljø er for Collstrop Anti Fire et vigtigt tema, og derfor findes der ikke mærkningspligtige stoffer i midlet. De gennembrandimprægnerede produkter kan ligeledes bortskaffes som almindeligt brændbart affald. Der er heller ikke nogen kendte allergireaktioner eller -gener.

Med Collstrop Anti Fire gives der mulighed for kreativitet i byggeriet uden at slække på sikkerheden.

Collstrop Anti Fires gennembrandimprægnerede produkter kan anvendes alle steder, hvor der er krav til en kl. 1-beklædning eller et kl. A-materiale såvel indvendig som udvendig.