Brandklasser

Brandklasser.

I dag, jf. brev fra Energistyrelsen af 30. oktober 2012 til byggeriet organisationer er der ikke længere krav til MK-godkendelse, denne er i dag kun en frivillig ordning, dette som følge af konsekvensen af den udvikling hvor Danmark og andre europæiske lande bevæger sig fra reguleringsform, med specifikke krav til enkelte byggevarer, til at stille funktionskrav til det færdige byggeri.

Dette betyder dog ikke at de gamle begreber Kl. A-materiale og Kl. 1-beklædningen er ophørt, denne ordning kører sideløbende med EUR-Clas, og forventes først at være udfaset inden for de næste 5 – 10 år, jf. eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 2012. Så indtil denne udfasning sker køre de to systemer parallelt med hinanden.

Jf. Byggevareinfo er der i dag ikke krav til homogenitet dvs. den tidligere danske prøvning for klasse A-materiale, testet iht. DS 1065-1 – man skal dog være opmærksom på at markedsføre man produktet som et klasse A-materiale skal det også være testet herefter.

Brandklassifikationen sker i dag iht. EN 13501-1 (EUR-Class), og her er der reelt ikke krav til nogen form for indtrængningsdybde.

I Danmark forholder vi os til to ting vedr. Brand klassifikationerne, nemlig en beklædningsklasse og en materiale klasse.

Beklædningsklassen defineres som følger:

Gl. dansk beskrivelse: Kl. 1 beklædning

EUR-Class: K¹10, B, s1d0

Materialeklassen defineres som følger:

Gl. dansk beskrivelse: Kl. A-materiale

EUR-Class: B, s1d0

Klassifikation

Europæisk klassifikation for en byggevares reaktion på brand eller for en bygningsdels

brandmodstandsevne forudsætter, at der forinden er udført prøvning efter de nye europæiske

prøvningsmetoder. Europæisk klassifikation kan altså ikke opnås på baggrund af prøvning og

Klassifikation efter det hidtidige system.

 

I nedenstående tabel 1 er sammenhængen mellem de hidtidige brandklasser og de nye

europæiske brandklasser angivet.

 

Der henvises tillige til oversigten over brandtekniske klasser i afsnit 7.1 i Eksempelsamling om

brandsikring af byggeri (udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, dateret April 2006).

 

Byggevarers reaktion på brand

 

Byggevarers (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i

følgende primærklasser: A1, A2, B, C, D, E, F.

 

Klasse A1 er højeste kravniveau, som ikke kan kombineres med tillægsklasser

Klasse A2, B, C, D kombineres altid med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d).

Der anvendes følgende betegnelser:

 

s1 meget begrænset mængde af røgudvikling

s2 begrænset mængde af røgudvikling

s3 intet krav til mængde af røgudvikling

d0 ingen brændende dråber eller partikler

d1 brændende dråber eller partikler i begrænset mængde

d2 intet krav til mængde af brændende dråber eller partikler

 

Sammenhæng mellem de hidtidige brandklasser og de nye europæiske brandklasser.

                 

Klassebetegnelser

 

Hidtidige danske klasser

Ny europæisk klasse

 

Materialer

 

Ubrændbart

A2-s1,d0

 

Klasse A

B-s1,d0

 

Klasse B

D-s2,d2

 

Beklædninger

 

Klasse 1

K¹10 B-s1,d0

 

Klasse 2

K¹10 D-s2,d2