Anvendelsesklasser

Anvendelsesklasser      
Ved indførelsen af det europæiske normsystem har man defineret tre anvendelsesklasser, baseret på anvendelsesområder.  
         
Træbaserede materialer indplaceres i det europæiske systems normer og produktstandarder i de tre anvendelsesklasser:  
         
Anvendelsesklasser
Anvendelses- Beskrivelse af anvendelsesklasse  Anvendelsesområde  Beskrivelse af fugtindhold i relation til 
klasse  Træbaserede plader  Konstruktionstræ
1 Karakteriseret ved et fugtindhold i materialet svarende til en lufttemperatur på ca. 20°C og en relativ luftfugtighed, som på årsbasis kun overstiger 65% i nogle få uger. Almindeligt indeklima i opvarmede rum Fugtindhold, som i kortere perioder på årsbasis overstiger 8% men aldrig 16% Fugtindhold, som i kortere perioder på årsbasis overstiger 12% men aldrig 18%
2 Karakteriseret ved et fugtindhold i materialet svarende til en lufttemperatur på ca. 20°C og en relativ luftfugtighed, som på årsbasis kun -overstiger 85% i nogle få uger. Uopvarmede rum, rum med fugtbelastning, ventilerede konstruktioner med fugtbelastning fx. tagunderlag eller lignende Fugtindhold, som i kortere perioder på årsbasis overstiger 16% men aldrig 20% Fugtindhold, som i kortere perioder på årsbasis overstiger 18% men i korte perioder 20%
3 Karakteriseret ved et fugtindhold i materialet, der kan føre til et højere fugtindhold end i anvendelsesklasse 2. Udvendige facader eller lignende Fugtindhold, som i kortere perioder på årsbasis overstiger 20% Fugtindhold, som i kortere perioder på årsbasis overstiger 20%
         
Kilde: www.teknologisk.dk